Về Thăm “Làng Rừng”

“Sau hiệp định Giơ – ne – vơ được ký kết, đế quốc Mỹ tăng cường xây dựng bộ máy cai trị tay sai nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Tại Cà Mau, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng bắt đầu đưa quân đóng lại các đồn bót ở khắp nơi trong tỉnh. Chúng dựng lên bộ máy cai trị từ tỉnh đến xã, ấp. Vốn là vùng giải phóng trước đây, để kềm kẹp và đàn áp nhân dân, tiêu diệt lực lượng cách mạng.

Từ năm 1958, các Làng rừng lần lượt hình thành ở khu rừng U Minh Hạ. Cùng các nơi trong tỉnh, Vồ Dơi được chọn để xây dựng làng rừng cùng với tuyến rừng tràm U Minh Hạ. Một trong những làng rừng tiêu biểu ở Cà Mau thời kỳ này là Làng rừng Vồ Dơi. Làng rừng Vồ Dơi nằm trong cánh rừng tràm nguyên sinh. Có các loại dây leo như dớn, choại bao quanh, tạo cho chân rừng một lớp thảm thực vật phong phú. Đây là khu rừng nguyên sinh lớn nhất của tỉnh được bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển tốt.

Đến với Làng Rừng Vồ Dơi tại Khu Du Lịch Sinh Thái Cà Mau Eco, quý khách sẽ được tham quan mô hình Làng Rừng thu nhỏ tại đây. Cảm nhận rõ cuộc sống của dân, quân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Chứng nhân lịch sử cho hành trình đấu tranh giành độc lập của dân ta. Cũng như sự chở che của U Minh Hạ trong những giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *